Rationalization of production and purchase of innovative technologies of the company KOVO SIPOX a.s.

From the history and plans for the future of the company KOVO SIPOX

Establishment of a company

Založenie firmy pod menom Kovo - Spracovateľský závod.


Výrobný program - elevátory, zariadenie pre sušenie kukurice, lisy na víno.


Bol prijatý ďalší výrobný program - brány do baní, banské zariadenia, banské prepravné vozíky.

TATRA Kopřivnica - Banovce nad Bebravou

Od roku 1974 bola firmy známa pod názvom TATRA Kopřivnica - Banovce na Bebravou. Starý výrobný program bol odstavený a začalo sa s výrobou dielov pre nákladné autá TATRA T-148, T-815. 

Súčasťou výrobného programu boli komponenty pre montáž týchto automobilov (navíjáky, vlečky, vyklápacie vlečky, náhony).

Privatization of Sipox Holding to KOVO SIPOX a.s.

V roku 1993 bola firmy privatizovaná spoločnosťou Sipox Holding pod menom KOVO SIPOX a.s.

Výrobný program bol prispôsobený podmienkam trhu. Začalo sa s výrobou skladových a materiálových kontajnerov pre zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a Taliansku. Ako aj s výrobou vŕtačiek, brúsiek pre opracovanie dreva a kovu pre drevospracujúci a strojárenský priemysel.

Z pôvodné výrobného programu zostala výroba navijakovs ťažnou silov 25 ton a malých navijakov pre vyťahovanie náhradného kolesa

Innovation in production

Začiatok výroby obytných a sanitárnych kontajnerov.